Przeglądasz rozdział:

Bitwy powstania (kartografia)


Croquis de la bataille d'Iganie le 10 avril 1831 [Szkic bitwy pod Iganiami, 10 IV 1831].

Data i miejsce wydania 1833, Lipsk
Miejsce przechowywania AGAD, Kartografika z innych Oddziałów 669, k. 6.
Komentarz
Pierwsza strona dokumentu Kliknij aby powiększyć

Autorem mapy jest August Kneisel. Mapa ta jest kartą z dzieła zatytułowanego Atlas de cartes et de plans pour servir al'intelligence de l' histoire de l'insurrection du peuple polonais wydanego przez Richarda Otto Spaziera w Lipsku w 1833 r. Ukazuje sytuację miejscowości Iganie i okolic. Rzeźbę terenu zaznaczono metodą kreskową. Wykreślono na niej: szosę do Siedlec i drogę do Siedlec, mosty, rzekę Dmuchawiec i stawy. Oznaczono lasy i łąki. Na mapie naniesiono położenie oddziałów wojsk polskich i rosyjskich podczas bitwy pod Iganiami 10 IV 1831 r. Barwionymi symbolami rysunkowymi oznaczono oddziały i ich położenie w czasie bitwy: polskie - kolorem czerwonym, a rosyjskie - kolorem zielonym. Poszczególne oddziały obu wojsk opisano na mapie symbolami literowymi (oddziały polskie literami od A do D a rosyjskie literami od E do G), których znaczenie (nazwa, nazwisko dowódcy i położenie oddziału) objaśniono w legendzie.

Podgląd ilustracji
Warto przeczytać
  • Brandes F., http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Spazier,_Richard_Otto;
  • Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa (Zarys historyczny), Warszawa 1921;
  • Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1980;
  • Spazier R.O., Geschichte des Aufstandes des polnischen Volkes in den Jahren 1830 und 1831, Bd. 1-3, Stuttgart 1834;
  • Spazier R.O, Historia powstania narodu polskiego w roku 1830-1831, t. 2, Paryż 1833;
  • Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930.
Opis zewnętrzny Litografia barwiona, 24,5 cm x 20,0 cm (r. 21,6 x 12 cm), skala ok. 1:20000, jęz. francuski, polski.
Autor komentarza Henryk Bartoszewicz
Digitalizacja dokumentu Paweł Piłat