Przeglądasz rozdział:

Społeczeństwo wobec powstania w kraju i odzew za granicąZmień rozdział:
b.m, b.d [grudzień 1831]
Lista imienna członków Klubu (Towarzystwa) Patriotycznego.
AGAD, Sejm i Senat Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, sygn. 19, s. 10-25. Czytaj dalej
b.m, 10 XII 1830
Fragment dziennika Anny z Tyszkiewiczów Dunin-Wąsowiczowej.
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 381, s. 25-30. Czytaj dalej
b.m. [Warszawa], b.d. [3 IV 1831]
„Program Obchodu Zmartwychwstania Pańskiego” w 1831 r.
AGAD, Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, sygn. 731, s. 18. Czytaj dalej
Warszawa, 15 IV 1831
„Wyciąg z rachunku ofiar dla kraju”.
AGAD, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 71, s. 6-20. Czytaj dalej