Przeglądasz rozdział:

Organizacja działań zbrojnych i ich uczestnicyZmień rozdział:
Suwałki, 18 XII 1830
Odezwa Rady Obywatelskiej Województwa Augustowskiego do Ludu Wyznania Mojżeszowego.
AGAD, Varia z Centralnego Archiwum Wojskowego, sygn. 45. s. 5. Czytaj dalej
Warszawa, 12 I 1831, 14 I 1831
Listy imienne oficerów Gwardii Narodowej Warszawskiej zatwierdzone przez dyktatora gen. dywizji Józefa Chłopickiego.
AGAD, Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 140, s. 142-152. Czytaj dalej
Warszawa, 22 I 1831
„Urządzenie służby w szpitalach polowych”. „Tabela diet”.
AGAD, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 2, k. 47-50. Czytaj dalej
Antuzów, 25 III 1831
Oświadczenie Emilii Plater, dotyczące jej uczestnictwa w powstaniu listopadowym.
AGAD, Archiwum Platerów z Antuzowa, sygn. 214, s. 1. Czytaj dalej
b.m., b.d. [1831]
Opis działań wojsk polskich w okresie 11 VII - 24 VII 1831 r.
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 110, s. 1-8. Czytaj dalej
b.m. [Niemcy], b.d. [1831]
Wjazd triumfalny gen. brygady Henryka Dembińskiego na Pragę po powrocie z wyprawy litewskiej w sierpniu 1831 r.
AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta sygn. 4910. s. 1. Czytaj dalej
[Warszawa?], 1831
Blankiet bonu na racje żywnościowe dla wojska pobierane z magazynów wojskowych.
AGAD, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 71, s. 28. Czytaj dalej